Fundacja PGE przekazała darowiznę dla Szpitala w Bogatyni oraz dla Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu do leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz sprzętu do automatycznej dezynfekcji, jak również zabezpieczenie i przygotowanie pomieszczeń szpitalnych do opieki nad chorymi.

Rok 2020 pozostanie  w pamięci  jako trudny i zaskakujący w związku z  pojawieniem się  wirusa Sars Cov 2. Wiele podmiotów  musiało odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W szczególnie trudnej sytuacji są Szpitale,  Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz Domy Pomocy Społecznej opiekujące się  osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami. Personel medyczny i pomocowy był pierwszym, który wobec nieznanej rzeczywistości i sytuacji, został zmuszony podjąć natychmiastowe działania  w zakresie ochrony zdrowia pacjentów, zdobyć specjalistyczny sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej. Niejednokrotnie, wobec pojawiających się potrzeb organizacyjnych i finansowych, placówki  medyczne oraz DPS-y dokonywały  błyskawicznych zmian, przekształceń i reorganizacji w celu  podejmowania walki z nieznanym wirusem.

Grupa PGE wraz z Fundacją PGE od początku trwania pandemii podjęła systemową pomoc, aktywnie wspierając szpitale i placówki medyczne poprzez darowizny na zakup niezbędnego sprzętu do ratowania zdrowia i życia pacjentów. Dzięki temu, szpitale mogły w pełnym zakresie pomagać chorym i czuwać nad ich zdrowiem.

PGE Polska Grupa Energetyczna angażuje się w działania, mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, aktywnie wspierając szpitale i placówki medyczne. Tym razem chcemy wesprzeć walkę z pandemią w woj. śląskim, przekazując darowizny dla szpitali w Bogatyni i Zgorzelcu. Zależy nam, aby w tym trudnym czasie, szpitale mogły w pełnym zakresie pomagać chorym – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inne obdarowane w 2020 roku Szpitale wykorzystywały najczęściej przekazane darowizny na zakup środków ochrony indywidualnej tj. kombinezony, rękawiczki , płyny do dezynfekcji, gogle oraz  specjalistyczną komorę do przewozu  pacjentów.

Od marca br. PGE Polska Grupa Energetyczna przekazała na walkę z koronawirusem ponad 5 mln zł. W okresie od marca do kwietnia pomoc otrzymało 17 szpitali wskazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia. Od początku pandemii, w ramach wolontariatu, pracownicy PGE angażują się także w pomoc osobom starszym i kombatantom.

Fundacja PGE od początku roku przekazała ponad 500 000 zł na wsparcie placówek medycznych i innych podmiotów walczących z pandemią koronawirusa.Otoczyła także opieką seniorów, przekazując im pomoc finansową na walkę z Covid-19.

W obliczu pandemii każde podjęte działanie pomocowe niesie ze sobą wielką siłę i radość wspólnego  solidarnego działania. I nadzieję  na  szybkie zakończenie czasu pandemii.  

gkpge_fundacja_site