W rocznicę wybuchy Powstania Warszawskiego, w ramach programu "Bohaterowie naszej przyszłości", najbardziej potrzebujący Powstańcy, otrzymali jednorazowe świadczenie finansowe.

 

bohaterowie-logo-1920x603px.png

„Bohaterowie Naszej Przyszłości” to program jednorazowego, bezzwrotnego wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Przystąpienie do niego jest dobrowolne i nie nakłada na Beneficjentów żadnych zobowiązań wobec PGE. Program jest wyrazem podziękowania Bohaterom za ich zaangażowanie w walkę o wolną i niepodległą Polskę. W ramach programu Powstańcy mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia w wysokości 850 zł.

O przyznanie świadczenia ubiegać się mogły osoby, które brały udział w walkach powstańczych w Warszawie z niemieckim okupantem w okresie od 1 sierpnia do 2 października 1944 roku jako czynni uczestnicy lub osoby wspierające walczących, członkowie ruchu oporu działający w ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Tym samym każda z osób zgłaszających się do udziału w Programie musiała posiadać uprawnienia kombatanckie z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim przyznane decyzją Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Termin składania wniosków upłynął 30 czerwca 2018 roku. Kryteriami formalnymi były wiek Osoby Uprawnionej, liczba osób z nią zamieszkująca oraz aktualny stopień wojskowy Osoby Uprawnionej. Do operatora Projektu – Fundacji Cultura Memoriae wpłynęło łącznie 585 wniosków. Spośród nich 530 spełniało wszystkie kryteria formalne oraz zostało pozytywnie zweryfikowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Każdy z tych 530 Powstańców otrzymał wsparcie od Fundacji PGE na 1 sierpnia, a więc w 74 rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego.

- To duży zaszczyt, że mogliśmy odwdzięczyć się Powstańcom za to, co zrobili dla wolnej Polski i Warszawy. Jako największa firma energetyczna w kraju i jeden z liderów polskiej gospodarki chcemy wyrazić szacunek i uznanie tym, dzięki których poświęceniu możemy żyć w wolnym kraju. To właśnie dlatego są oni bohaterami nie tylko naszej przeszłości, ale i przyszłości. Cieszę się, że wsparcie od PGE trafiło do Powstańców w rocznicę rozpoczęcia przez nich heroicznej walki – mówi Henryk Baranowski, Prezes Zarządu PGE S.A.

gkpge_fundacja_site