Norma ISO 26000 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną i stanowi przewodnik dla organizacji (w tym również Fundacji) w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Norma w sposób kompleksowy definiuje społeczną odpowiedzialność wskazując na jej kluczowe obszary.

Norma ISO 26000 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną i stanowi przewodnik dla organizacji (w tym również Fundacji) w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Norma w sposób kompleksowy definiuje społeczną odpowiedzialność wskazując na jej kluczowe obszary:

  • ład organizacyjny
  • prawa człowieka
  • praktyki z zakresu pracy
  • środowisko
  • uczciwe praktyki operacyjne
  • zagadnienia konsumenckie
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Polski Komitet Normalizacyjny we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz partnerami rynkowymi opracował polską wersję normy PN-ISO 26000.

Inauguracja PN-ISO 26000 odbędzie się 26 listopada 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie. W trakcie konferencji odbędzie się konkurs, w ramach którego nagrodą dla zwycięzcy będzie elektroniczna wersja PN-ISO 26000.

Źródło: www.mg.gov.pl

gkpge_fundacja_site