Ogłoszono laureatów 9. edycji konkursu "Pracodawca Godny Zaufania", organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska". W tym roku wręczono nagrody w 7 kategoriach. Wśród wyróżnionych znalazła się PGE Polska Grupa Energetyczna za program Wolontariatu Pracowniczego realizowanego przez Fundację PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna wygrała w kategorii "Wolontariat" dzięki programowi Wolontariatu Pracowniczego PGE. Przez 5 lat trwania programu 740 wolontariuszy zrealizowało 220 autorskich projektów w całej Polsce i poświęciło ponad 57 000 godzin wolontariackich, co jest równe pracy jednego pracownika przez ponad 28 lat. Oprócz tego, pracownicy włączają się także w akcje proekologiczne.

Inicjatywa odbyła się w tym roku pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

 

statuetka.jpeg
gkpge_fundacja_site