Finansowany przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna projekt Partnerstwo na rzecz powstania ogrodu komunalnego na zasadach permakultury dla społeczności lokalnej Osiedla im. Montwiłła Mireckiego w Łodzi został uznany w II edycji ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2012 roku za Najlepsze Lokalne Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2012!!!

 

24 października br. w gmachu Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie odbyła się Gala Wręczenia Nagród II edycji ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2012 roku. Uroczystość stanowiła doskonałą okazję do dyskusji na temat możliwości współpracy na styku inicjatyw gospodarczych i społecznych, podejmowania przedsięwzięć służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz inicjowania kolejnych partnerstw sprzyjających rozwojowi idei ekonomii społecznej w Polsce. Galę poprowadziła Anna Szadkowska-Ciężka, koordynatorka Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie. Konkurs współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ideą Konkursu o Nagrodę Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (Krajowy Ośrodek EFS) na Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2012 roku jest promocja partnerstw zaangażowanych w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych.

Efektem partnerstwa Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi oraz PGE GiEK SA jest renowacja, zgodnie z zasadami permakultury, ogrodu komunalnego, którym zarządza Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi. Ogród stał się miejscem wykorzystywanym na organizację wydarzeń plenerowych, w szczególności przez Koło Emerytów, ale też imprez integracyjnych organizowanych przez młodzież MOS nr 3 oraz mieszkańców osiedla. Co istotne, opiekę nad przestrzenią sprawują podopieczni i podopieczne MOS nr 3 w ramach ich działań reintegracyjnych i leczniczych, bowiem ogród ten jest dla nich bogatym źródłem uzyskiwania w pełni ekologicznych ziół.

W uzasadnieniu wyboru Najlepszego Partnerstwa Społeczno-Prywatnego 2012 kapituła konkursu napisała: „Za oddolność i autentyczność działań oraz zaangażowanie dużej firmy w małe, nowatorskie przedsięwzięcie, które promuje zrównoważony rozwój przestrzeni miejskiej, inspiruje aktywność społeczności lokalnej oraz edukuje na temat środowiska naturalnego”.

Henryk Izydorczyk, red.

gkpge_fundacja_site