15 kwietnia 2014 roku podczas Wielkiej Gali Liderów Świata Energii Fundacja PGE – Energia z Serca została nagrodzona w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.

15 kwietnia 2014 roku podczas Wielkiej Gali Liderów Świata Energii Fundacja PGE – Energia z Serca została nagrodzona w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Celem konkursu jest wyróżnienie ludzi, firm i przedsięwzięć, które w znaczący sposób wpływają na rozwój sektora energetycznego w Polsce. Kapituła Konkursu nagrodziła Fundację PGE – Energia z Serca za wspieranie lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości opieki medycznej oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Fundacja PGE – Energia z Serca jest jednym z filarów zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej PGE. Swoją działalność operacyjną rozpoczęła w 2012 roku. Od tego czasu wspieramy lokalne społeczności w zakresie: lecznictwa i ochrony zdrowia, nauki i edukacji, pomocy społecznej, sportu amatorskiego oraz kultury i dziedzictwa narodowego. Pomagamy również pracownikom Grupy Kapitałowej PGE, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W 2013 roku udzieliliśmy wsparcia 235 podmiotom, działającym na terenie całego kraju.

W grudniu 2013 roku we współpracy z Polską Akcją Humanitarną rozpoczęliśmy zbiórkę publiczną „SOS Filipiny – Podaruję dom”. Pracownicy GK PGE zebrali kwotę 19288,34 złotych, która w całości została przekazana na odbudowę 42 domów dla filipińskich rodzin poszkodowanych przez tajfun.

Od marca realizujemy również program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Chcemy wspierać naszych pracowników, którzy angażują się w działania prospołeczne w swoim najbliższym otoczeniu.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Forum Darczyńców możemy ciągle pracować nad nowymi projektami i usprawnianiem naszych działań. Uczestniczymy w seminariach, warsztatach i sesjach coachingowych, których celem jest wypracowanie wysokich standardów działania naszej Fundacji. 

 

gkpge_fundacja_site