Fundacja PGE „Energia z serca” została wyróżniona w raporcie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu tygodnika Gazeta Finansowa. Zdobyła także nagrodę portalu Cashcom.pl za szczególne zaangażowanie w działalność CSR.

Jury XV edycji raportu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” tygodnika Gazeta Finansowa doceniło fundację Polskiej Grupy Energetycznej „Energia z serca” za umiejętne łączenie działalności biznesowej z zaspakajaniem potrzeb społeczeństwa i ochroną środowiska. Również portal Cashcom.pl przyznał fundacji nagrodę w kategorii „Zaangażowanie społeczne” za skuteczne integrowanie działań o charakterze ekonomicznym, społecznym i proekologicznym.

- Obszar CSR jest jednym z filarów naszej działalności. Powołując fundację chcieliśmy uporządkować i skoordynować projekty z zakresu CSR, które prowadzimy od lat. Od 2011 roku pod szyldem Fundacja PGE „Energia z serca” z powodzeniem realizujemy działania charytatywne i sponsoringowe na rzecz społeczności lokalnych w których PGE jest zaangażowana. Wspieramy naukę, edukację, ekologię i ochronę środowiska, zdrowie oraz pomoc społeczną. Uczestniczymy też w projektach promujących sport wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych - mówi Agnieszka Sadowska, Prezes Fundacji.

gkpge_fundacja_site