30 czerwca 2020 r. w siedzibie KRUS odbyła się inauguracja Konkursu „Moja Wizja Zero” realizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w partnerstwie z Fundacją PGE. Celem Konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą w gospodarstwach rolnych oraz popularyzacji Wizji Zero w rolnictwie.

Badania dotyczące wypadków na terenach wiejskich wskazują na znaczną poprawę bezpieczeństwa pracy. Liczba zgłoszonych wypadków na przestrzeni lat (od 1993 r. do dziś) zmniejszyła się aż o 80 proc. Nadal jednak potrzebne są działania prewencyjne i edukacyjne eliminujące możliwie maksymalnie liczbę wypadków przy pracy na wsi.

Jednym z celów Fundacji PGE jest ochrona i promocja zdrowia. Dlatego nie po raz pierwszy angażujemy się w promocję ochrony zdrowia i bezpiecznego korzystania z maszyn na terenach wiejskich. W ubiegłym roku Fundacja PGE wsparła organizację konkursu dla młodzieży nawiązującego do 7 Złotych Zasad Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym. W tym roku również zaangażowaliśmy się w organizację konkursu, fundując nagrody dla twórców trzech najlepszych prac konkursowych – mówi Anna Borkowska - Kniołek, prezes zarządu Fundacji PGE.

W tym roku działania wokół Strategii Wizja Zero mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na dobrostan rolnika. To jeden z III filarów Strategii, który obok bezpieczeństwa i zdrowia ma wpływ na bezpieczeństwo pracy na wsi.

Realizacji Strategii w tym roku służyć będzie II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”, odbywający się pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Konkurs ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego filmu związanego z tegorocznym hasłem Strategii.

 

Informacje dodatkowe:

Fundacja PGE

Fundacja PGE jest jednym z filarów zaangażowania społecznego PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Jej celem jest zapewnienie transparentności działań oraz budowanie zaangażowania społecznego wśród wszystkich grup interesariuszy. Od 2011 r. Fundacja PGE wspiera rozwój społeczności lokalnych, udzielając grantów oraz prowadząc autorskie programy społeczne.

Strategia Wizja Zero

Wizja Zero to światowa strategia prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w sektorze rolniczym, jedna z najważniejszych kampanii organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego – ISSA (ang. International Social Security Association). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy do ISSA od 1991 r., a od 2007 r., w jego ramach, prowadzi Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. Kasa przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Strategię Wizję Zero w 2018 r. i tym samym stała się jej oficjalnym Partnerem.

 

Fot. dr Aleksandra Hadzik - Prezes KRUS

gkpge_fundacja_site