Zarząd Fundacji PGE - Energia z Serca przystąpił do realizacji projektu, prowadzonego przez Forum Darczyńców: "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce".

Zarząd Fundacji PGE - Energia z Serca przystąpił do realizacji projektu, prowadzonego przez Forum Darczyńców: "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce". Wraz z przedstawicielami innych 43 fundacji korporacyjnych uczestniczymy w seminariach, warsztatach i sesjach coachingowych,  których celem jest wypracowanie wysokich standardów działania tego typu fundacji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

gkpge_fundacja_site