39 innowacyjnych projektów zgłosili młodzi naukowcy w konkursie „Energia Innowacji”. PGE Polska Grupa Energetyczna i Fundacja PGE – Energia z Serca wybiorą spośród nich trzy najlepsze, których autorzy otrzymają nagrody o łącznej wartości 100 000 złotych.

Konkurs „Energia Innowacji” skierowany jest do młodych naukowców – doktorantów i osób posiadających tytuł doktora do 5 lat od obrony rozprawy doktorskiej. Zgłoszone przez nich projekty będą oceniane m.in. pod względem jakości i charakteru projektu, jego komercyjnego i naukowego potencjału, a także możliwości wdrożenia w ramach Grupy PGE. Organizatorem konkursu jest Fundacja PGE – Energia z Serca, a partnerem strategicznym - PGE Polska Grupa Energetyczna.   

Zgłoszone pomysły obejmują 14 obszarów tematycznych dotyczących działalności 4 linii biznesowych, m.in. poprawy efektywności wytwarzania, redukcji emisji, utylizacji dwutlenku węgla czy zarządzania popytem. Obecnie trwa etap oceniania zgłoszonych prac przez ekspertów wewnętrznych Grupy PGE. Autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, w którym zaprezentują swoje pomysły przed komisją konkursową. Wcześniej wezmą udział w warsztatach z ekspertami Grupy Kapitałowej PGE, podczas których będą mieli okazję przedyskutować swoje pomysły, pozyskać dodatkowe informacje oraz pracować nad komercyjnym aspektem zaproponowanych rozwiązań. Spośród prac, które zakwalifikują się do drugiego etapu, komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze projekty i wyróżni je nagrodami w wysokości 50 000 zł na zajęcie I miejsca, 30 000 zł za zajęcie II miejsca i 20 000 zł za zajęcie III miejsca.

- Wzrost gospodarczy we współczesnym świecie to w dużej mierze zasługa wprowadzanych innowacji. Połączenie zasobów, kompetencji i doświadczeń biznesowych PGE z wiedzą partnerów umożliwi opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Wierzymy, że konkurs „Energia Innowacji” pozwoli nie tylko nawiązać współpracę z młodymi, zdolnymi naukowcami, ale przyczyni się do rozwoju działalności Grupy PGE – mówi Agnieszka Sadowska, prezes Fundacji PGE – Energia z Serca.

Grupa PGE poszukuje innowacyjnych rozwiązań zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród partnerów zewnętrznych. Jako lider na rynku energetycznym w Polsce ma aspiracje do stworzenia efektywnego modelu współpracy z polskimi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, innymi przedsiębiorstwami sektora energetycznego, a także indywidualnymi wynalazcami i naukowcami. 

gkpge_fundacja_site