Projekt wolontariuszy PGE ze spółki PGE GiEK miał za zadanie edukację w zakresie zdrowego stylu życia, a także organizację zajęć z tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych.

Na wykonanie wszystkich zaplanowanych działań zespół potrzebował 172 godziny pracy, którą wolontariusze i osoby wspierające zrealizowali w czasie wolnym.

W ramach wykonanego projektu wolontariusze PGE współpracowali ze Szkołą Podstawową nr 5 w Bogatyni (Trzcińcu), która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału spółki PGE GiEK - Elektrowni Turów. Głównym celem projektu było budowanie lokalnego partnerstwa poprzez wzrost wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, a także integracja mieszkańców dla których sport jest ważnym elementem życia.

Zespół zaplanował organizację zajęć z tenisa stołowego dla osób w różnym wieku – zarówno dzieci, jak i dorosłych co dodatkowo pozwala na rozwijanie pasji i zainteresowań.

W ramach podjętych działań zakupiono również sprzęt sportowy, który pozwoli na rozgrywanie różnego rodzaju zawodów.

gkpge_fundacja_site