Projekt „Z energią przez świat” to projekt Wolontariuszy PGE realizowany we współpracy z Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie.

W ramach projektu wolontariusze PGE przeprowadzili cykl zajęć dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu bełchatowskiego. Temat warsztatów związany był z produkcją i wykorzystaniem energii elektrycznej, a także bezpieczeństwem w czasie używania urządzeń elektrycznych.

Zwieńczeniem projektu była dwudniowa wycieczka edukacyjna, podczas której młodzi ludzie mieli okazję zwiedzić Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, a także Elektrownię Szczytowo-Pompową Porąbka-Żar. Dodatkowym elementem edukacyjnym tego przedsięwzięcia było wzmocnienie postaw prospołecznych oraz dbałości o środowisko naturalne. Młodzież uczestniczyła w wędrówkach górskich, które zakończone były podziwianiem przyrody i widoków po wejściu na góry: Szyndzielnia i Żar.

Uczestnictwo w projekcie dało młodym ludziom, dzięki poznaniu nowoczesnych urządzeń działających w elektrowni, a także technologii wytwarzania energii odnawialnej, możliwość połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną. Młodzież opanowała podstawowe wiadomości na temat produkcji i wykorzystania energii elektrycznej, a także zyskała świadomość, jak ważnym dla codziennego funkcjonowania ludzi jest ciągła dostawa energii elektrycznej.

Wolontariusze PGE, poprzez swoje postawy prospołeczne, dawali świadectwo podopiecznym centrum, że można przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, wskazując możliwość wyrównywania szans.

gkpge_fundacja_site