Wolontariusze PGE zawitali do niewielkiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie na Podkarpaciu, przez kilka miesięcy realizowali  projekt pn. „Energia łączy pokolenia”.

Celem projektu, w którego realizację włączyli się nauczyciele oraz lokalna społeczność,  było nauczanie uczniów, jak bezpiecznie obchodzić się z energią elektryczną, jak ją efektywnie wykorzystywać oraz czym  jest szacunek do historii i tradycji oraz starszego pokolenia. Cykl spotkań  pn. „Z energią i o energii - świadomie, mądrze i bezpiecznie” trwał od maja do października.

Podczas prelekcji, połączonych z pokazami multimedialnymi i projekcją filmów, energetycy przedstawili dzieciom i młodzieży korzyści  wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, w tym rozwoju energetyki, a także konieczność efektywnego, oszczędnego  i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej. Ważnym elementem spotkań była wyprawa do Muzeum Energetyki w Rzeszowie, gdzie można było podziwiać eksponaty sprzed dziesięcioleci oraz odkryć historię rozwoju energetyki na Podkarpaciu.

W drugą edukacyjną podróż dzieci wybrały się nad Solinę i do Sanoka. Zwiedzili tam największą zaporę wodną w Polsce oraz odwiedzili skansen w Sanoku i wysłuchali opowieści o Ignacym Łukasiewiczu - wynalazcy lampy naftowej i pionierze przemysłu naftowego w Europie.

Te historyczne wyprawy doskonale wprowadziły w klimat spotkań z przedstawicielami starszego pokolenia Komorowa, którzy podczas międzypokoleniowej „wieczornicy” przy świecach opowiadali, jak to dawniej bywało, gdy nie było prądu, jak się bawili, jak spędzali wolny czas. Starsi pokazywali młodym swoje zabawy, a młodzi zaprosili starszych do wspólnego konstruowanie „elektroludka” z elektroodpadów. Efektem tych wspólnych prac była wystawa unikatowych elektroludków i prac plastycznych połączona z piknikiem.

Elementem projektu były też konkursy, podczas których uczniowie wykazywali się wiedzą nabytą podczas spotkań z energetykami.

gkpge_fundacja_site