Wolontariusze PGE, na co dzień pracownicy rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja, w  Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie przeprowadzili cykl działań edukacyjnych na temat smogu oraz zasad bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej.

Od lat w swoich działaniach w ramach wolontariatu pracowniczego wolontariusze PGE skupiają się na pracy dla dzieci i młodzieży. Oddział Rzeszów podpisał ze szkołą porozumienie o współpracy. Jak mówią wolontariusze, wybór akurat tej szkoły zdecydowały też względy emocjonalne. Przed 55 laty właśnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa powstała przy ówczesnym Zakładzie Energetycznym w Rzeszowie, kształciła kadrę monterską. Wówczas uruchomiono jeden oddział liczący 47 uczniów, którzy przygotowywali się do wykonywania zawodu elektromonterów. Dzisiaj szkoła jest renomowaną placówką kształcącą młode kadry dla energetyki.

Wolontariusze PGE na ternie szkoły zorganizowali szereg wydarzeń, m.in. spotkanie z dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa, w czasie którego młodzież mogła dowiedzieć się, jak miasto walczy ze smogiem. W przygotowanych w ciekawy sposób prezentacjach i ulotkach przekazali wiedzę o termomodernizacji budynków, dopłatach do wymiany pieców, o elektrycznych autobusach, systemach fotowoltaicznych, możliwościach przyłączania się do sieci ciepłowniczej miasta.

Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyło się spotkanie z udziałem dyrektora projektu budowy  Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii (PGE GiEK Rzeszów), która w chwili obecnej jest w fazie rozruchu. Przedstawiciel rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja przedstawił prezentację „Energetyka wodorowa”. Sami uczniowie wraz z wolontariuszami PGE przygotowali debatę „Kochamy czyste powietrze”. Również nauczyciele włączyli się w projekt i  przygotowali z młodzieżą konkurs fotograficzny „Drzewa i ich rola”. Wielką atrakcją był pokaz robotów zakupionych w ramach projektu - złożonych przez uczniów.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, pełnym atrakcji spotkaniem był piknik energetyczny pod hasłem „Wiatr w żagle”. Przewrotne hasło miało swoje uzasadnienie - gdy wiatr mocno wieje, nie dochodzi do powstawania smogu w mieście. Stąd morskie klimaty na pikniku: wystawa morska, spotkanie z marynarzem i jego relacje z podróży. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że bycie ekologicznym i odpowiedzialnym człowiekiem wcale nie jest trudne i w czasie konkursu na ten temat, wykazali się dużą wiedzą. W organizację pikniku z energią włączyli się wolontariusze PGE. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć pokaz cięcia kabla elektrycznego, wyposażenie specjalistyczne samochodu-laboratorium kablowego i pogotowia energetycznego. Oczywiście było też spotkanie z „fachowcami od energii”, którzy instruowali, jak w sposób profesjonalny i bezpieczny zachować się w razie porażenia prądem. Pod okiem ratownika medycznego uczniowie mogli przećwiczyć akcję ratunkowo-resuscytacyjną na fantomie. Kolejne klasy uczniów odwiedzają Muzeum Energetyki Podkarpackiej, gdzie mają możliwość poznania historii energetyki w mieście i regionie.

gkpge_fundacja_site