W maju trójka wolontariuszy PGE odwiedzała uczniów Szkoły Podstawowej w Boguszach, aby przekazać im wiedzę o energii elektrycznej i jej bezpiecznym użytkowaniu.

Wolontariusze  realizowali w ten sposób element projektu „Żyj z energią”. Podsumowaniem spotkań były zorganizowane konkursy oraz piknik pn. „Masz w sobie energię” połączony z warsztatami energetycznymi.

Projekt realizowany był w niewielkich Boguszach k. Sokółki i jego głównym celem było uatrakcyjnienie zajęć szkolnych i pozaszkolnych uczniów tutejszej podstawówki. Dzięki wolontariuszom z PGE dzieci i młodzież, w zróżnicowanych grupach wiekowych, uczestniczyły w zajęciach i poznawały zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. Starszym przybliżono zawód energetyka, mogli też określić swoje mocne i słabe strony. W każdej z kategorii wiekowych wolontariusze, przy wsparciu grona pedagogicznego, zorganizowali konkursy z nagrodami. Najmłodsi (klasy 0-3) dowolną techniką plastyczną mieli stworzyć prace pt. „ Ostrożnie z prądem!”, starsi (klasy 4-6) poprzez plastyczną formą wyrazu przedstawiali „Źródła energii w przyrodzie”. Dla najstarszych uczniów (klasy 7-8) przewidziano inny konkurs – w prezentacji multimedialnej mieli zaprezentować „Zasady działania różnego typu elektrowni”. Zainteresowanie konkursami było bardzo duże, a nagrody atrakcyjne. Wręczono je podczas finału projektu – pikniku sportowego pn. „Masz w sobie energię”, który odbył się na boisku szkolnym 30 maja br. Przed piknikiem przeprowadzono jeszcze warsztaty o bezpiecznym korzystaniu z energii elektrycznej, które gościnnie poprowadził wolontariusz PGE  innego projektu - na co dzień specjalista do spraw sieci w Sekcji Pogotowia Energetycznego.

Projekt w Boguszach dostarczył dzieciom i młodzieży wiele radości, ale też – przekazanej w formie zabawy – wiedzy o energetyce, bezpiecznych zachowaniach w obcowaniu z prądem, itp.

gkpge_fundacja_site