Ocena zgłoszonych wniosków przez pracowników do 5.edycji konkursu w ramach programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” dobiegła końca.

Po wnikliwej analizie, Kapituła Konkursu wyłoniła 50 najlepszych, które w ocenie 9-osobowego gremium zyskały najwyższe oceny.

Wśród wybranych 50 projektów aż 14 jest autorstwa pracowników PGE Dystrybucja, po 9 z PGE GiEK i PGE Obrót, 7 nadesłano z PGE EO, 5 z PGE oraz po 2 z PGE Systemy, PGE EJ1 oraz PGE EC – debiutanta w tegorocznej edycji programu.

Choć regulamin konkursowy zachęcał szczególnie do działań innowacyjnych, to jednak nasza „największa ekipa remontowa w kraju” zgłosiła bardzo wiele wniosków o charakterze budowlanym. Oczywiście były też wnioski, które do tej pory niespotykane jak walka z ubóstwem energetycznym na terenie Gdańska czy rewitalizacja ogrodu francuskiego.

Dziękujemy za udział w V edycji wolontariatu PGE. Gratulujemy zwycięzcom! I zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

gkpge_fundacja_site