Wolontariat pracowniczy PGE to działanie polegające na wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój czas wolny od pracy oraz wykorzystując swoje umiejętności, świadczą różnego rodzaju prace i usługi na rzecz wybranych przez siebie podmiotów. Formą wsparcia jest dofinansowanie, dzięki któremu pracownicy mogą realizować swoje projekty.

Program ma formę konkursu, w którym zespoły złożone z co najmniej 3 pracowników spółek Grupy Kapitałowej przygotowują projekt wolontariacki na rzecz lokalnej społeczności. Podczas wyboru najlepszych projektów Kapituła Programu brała pod uwagę m.in.: wkład pracy własnej, cel projektu, planowane efekty działań. Projekty realizowane są w lokalizacjach spółek i oddziałów Grupy Kapitałowej PGE na terenie całej Polski. W II edycji do programu zgłoszono aż 87 inicjatyw, z których Kapituła wybrała 40 projektów, które zrealizują pracownicy PGE w całej Polsce.

W latach 2014-2015 w programie udział wzięło ponad 200 wolontariuszy PGE – pracowników i członków ich rodzin, którzy przepracowali społecznie 16 500 godzin czasu wolnego od pracy, realizując 70 projektów w 35 miejscowościach. Jak pokazały badania ewaluacyjne dla 2/3 wolontariuszy PGE udział w programie był pierwszym doświadczeniem wolontariackim. Wszyscy zgodnie zadeklarowali, że w przyszłości chcą kontynuować pracę prospołeczną.

Celem programu wolontariackiego PGE „Pomagamy” jest aktywizacja oraz integracja pracowników, rozwój ich umiejętności i wspieranie w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia.

 

gkpge_fundacja_site