Od czerwca do września wolontariusze z PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów realizowali projekt wolontariacki na rzecz dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.

Wolontariusze zagospodarowali przestrzeń wokół szkoły i w ten sposób poszerzyli terapeutyczno-ekologiczny ogród przyszkolny. Ogród polisensoryczny, czyli oddziałujący na wszystkie zmysły, powstał w 2014 r., jako pierwszy taki ogród w Rzeszowie. Spełnia on funkcje rehabilitacyjne i edukacyjne, jest naturalną pracownią przyrodniczą oraz salą terapeutyczną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Jest pięknym ekosystemem, bogatym w roślinność oraz miejscem, gdzie owady, motyle i ptaki znajdują schronienie i miejsce do lęgu.

Wolontariusze PGE poprzez nowe nasadzenia przyczynili się do wzbogacenia oferty terapeutycznej i rehabilitacyjnej szkoły. Z projektu skorzystali również mieszkańcy Rzeszowa, gdyż ogród ma otwartą formułę funkcjonowania i wszyscy mogą tam wypoczywać.

Wolontariusze wzbogacili swój projekt wieloma działaniami edukacyjnymi dotyczącymi energii elektrycznej oraz ochrony środowiska. Zorganizowali spotkanie z pracownikiem PGE, entomologiem-amatorem, właścicielem kolekcji liczącej ponad 200 tys. egzemplarzy owadów i motyli, zorganizowali praktyczne pokazy elektromonterów prezentujących swoją pracę, mówili o zagrożeniach związanych z korzystaniem z urządzeń elektrycznych w różnych środowiskach, na temat bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej oraz korzyści płynących z oszczędzania energii w domu.

Zaprosili młodzież do Muzeum Energetyki, zorganizowali im ciekawe doświadczenia i pokazy multimedialne na temat elektryczności. Swoistym podsumowaniem działań był zorganizowany wspólnie ze szkołą piknik energetyczny, pełen atrakcji i niespodzianek. 

gkpge_fundacja_site