Wrzesień jest dla szkół czasem powrotu uczniów z wakacji i rozpoczęcia nauki. Dzięki wolontariuszkom PGE w Szkole Podstawowej w Chylicach młodzi naukowcy mieli okazję zapoznać się z sekretami, jakie skrywa energetyka.

Dzielenie się swoją pasją i wiedzą na temat energetyki – to główny cel, jaki przyświecał realizacji projektu przez wolontariuszki PGE. Aby lekcje w szkole odbywały się w lepszych, bardziej sprzyjających warunkach, projekt rozpoczęto odnowieniem szkolnej świetlicy, w której miały odbywać się planowane zajęcia.

W ramach zrealizowanych prac wolontariuszki wraz z grupą rodziców m.in. odmalowały salę oraz wymieniły meble. Nowe wyposażenie i dekoracje sprawiły, że miejsce nabrało kolorów, a uczniowie chętniej spędzają czas wolny w świetlicy.

Kolejnym etapem projektu było przeprowadzenie w nowej sali cyklu warsztatów na temat energetyki dla wszystkich uczniów szkoły. Specjalnie w tym celu opracowane programy zajęć wolontariuszki dostosowały do wieku uczestników. Powstały dwa scenariusze zajęć warsztatowych dla klas 1-3 i nieco starszych uczniów klas 4-6, które mogą posłużyć każdemu, kto będzie zainteresowany przeprowadzeniem zajęć, wprowadzających młodzież szkolną w tajniki energetyki.

Celem zajęć było zapoznanie uczestników m.in. z rodzajami źródeł energii, budową elektrowni oraz sposobami wytwarzania energii w elektrowniach konwencjonalnych i odnawialnych. Zajęcia dla młodszych klas kładły większy nacisk na bezpieczeństwo korzystania z urządzeń elektrycznych w życiu codziennym.

Program szkoleń dostosowany został do wieku dzieci, a dodatkowy cel jaki chcą osiągnąć wolontariuszki, to zaciekawić młodych ludzi branżą, w której pracują na co dzień, wyzwolić kreatywne i niestandardowe myślenie na tematy, które mogą wydawać się dzieciom trudne i niezrozumiałe.

gkpge_fundacja_site