Dzięki wolontariuszom PGE w miejscowości powstał piękny plac zabaw oraz boisko do piłki siatkowej.

Przygotowanie terenu wiązało się z nie lada wysiłkiem, ponieważ pracujące wcześniej w tym miejscu ekipy modernizujące drogę, pozostawiły po sobie kamienie, resztki asfaltu i różnego rodzaju odpady. W oczyszczaniu terenu wolontariuszom chętnie pomagały dzieci. Również walka z chwastami była na początku syzyfową pracą, ponieważ stawiały one opór wszystkim środkom chwastobójczym. Jednak dzięki uporowi i systematycznej pracy i z tym wolontariusze sobie poradzili.

Następnie wyrównali teren i zamontowali urządzenia: zestaw do piłki siatkowej (słupki, siatkę, osłony, antenki) na boisku oraz karuzelę na placu zabaw. Wzdłuż płotu otaczającego teren prac wolontariusze zasadzili drzewa i krzewy, a na całym terenie posiali trawę.

W realizację projektu włączyli się mieszkańcy Pniewa, dla których działania wolontariuszy okazały się impulsem do zaangażowania.

W rezultacie prac wolontariuszy w miejscowości powstał teren rekreacyjno-sportowy, miejsce spotkań i integracji mieszkańców, z którego teraz chętnie korzystają szczególnie młodsi mieszkańcy. 

gkpge_fundacja_site