Wolontariusze PGE we współpracy z uczniami Zespołu Szkół w Nowym Czarnowie przygotowali „Zieloną pracownię”, która służy uczniom do pracy i odpoczynku.

Pracownicy PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra: Sławomir Chmielewski, Iwona Dywan i Anna Stasiowska, znając potrzeby uczniów, postanowili pomóc im w przygotowaniu „Zielonej pracowni”. Początkowo uczniowie przedstawili swoje projekty na zagospodarowanie terenu przy szkole. Po wyborze najlepszego, wszyscy przystąpili do wspólnej pracy. Wolontariusze i uczniowie zajęli się wyrównaniem i przygotowaniem terenu, zbudowaniem skrzynek na rośliny, zmontowaniem huśtawek i ławek. Współpraca z wolontariuszami pokazała uczniom, jak wiele satysfakcji może płynąć ze wspólnego działania i stworzenia czegoś zupełnie nowego.

gkpge_fundacja_site