• Wybraliśmy zwycięskie projekty wolontariackie

  28.07.2014

  Kapituła Programu dokonała wyboru aktywności prospołecznych, które zostaną dofinansowane w ramach I edycji Wolontariatu PGE „Pomagamy”.

 • Wolontariat pracowniczy w PGE

  17.03.2014

  Grupa Kapitałowa PGE, przy współpracy wszystkich kluczowych spółek oraz Fundacji PGE – Energia z Serca, rozpoczęła program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”, który ma na celu pomoc lokalnym społecznościom.

 • Informacja o wynikach zbiórki publicznej

  25.02.2014

  Fundacja PGE – Energia z Serca z siedzibą w Warszawie (ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa) w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 500/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. zebrała kwotę 19288,34 złotych. Celem zbiórki było zebranie środków na pomoc osobom poszkodowanym przez tajfun na Filipinach.

gkpge_fundacja_site