„Bohaterowie Naszej Przyszłości” to program jednorazowego, bezzwrotnego wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Jest on wyrazem podziękowania Bohaterom za ich zaangażowanie w walkę o wolną i niepodległą Polskę. W jego ramach Powstańcy mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia w wysokości 850 zł, z którego środki będą mogli przeznaczyć na opłaty za energię elektryczną, leki, koszty opieki medycznej oraz opłaty za inne media.

Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentem programu „Bohaterowie Naszej Przyszłości” mogą zostać osoby, które brały udział w walkach powstańczych w Warszawie w okresie od 1 sierpnia 1944 do 2 października 1944 roku w ramach walki z niemieckim okupantem – jako czynni uczestnicy walk lub jako osoby wspierające walczących, działające w ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego jako członkowie ruchu oporu. Tym samym każda z osób zgłaszających się do udziału w programie musi posiadać uprawnienia kombatanckie przyznane decyzją Szefa UdSKiOR zgodnie z ustawąz dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255) oraz na podstawie wcześniej obowiązujących ustaw z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim.

Jak należy ubiegać się o świadczenie?

Osoby zainteresowane uzyskaniem świadczenia uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego poniżej Wniosku, a następnie przesłanie go do Fundacji Cultura Memoriae (Operatora Programu), na poniżej podany adres korespondencyjny.

Wniosek można także uzyskać:

  • w siedzibie Zarządu Głównego Związków Powstańców Warszawy (ul. Długa 11, Warszawa) – osobiście
  • w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa (ul. Zielna 39, Warszawa) – osobiście
  • telefonicznie, dzwoniąc na infolinię Programu – tel. 606 157 208, gdzie można zgłosić chęć udziału w Programie, a Fundacja Cultura Memoriae prześle na podany adres osoby zainteresowanej komplet dokumentów do wypełnienia w domu i odesłania tradycyjną pocztą
  • ze strony internetowej Fundacji Cultura Memoriae (www.culturamemoriae.pl)
  • ze strony internetowej Fundacji PGE (www.gkpge.pl/Fundacja)
  • ze strony internetowej programu (www.powstancy44.pl)

Dokumenty po wypełnieniu należy odesłać na adres :

Fundacja Cultura Memoriae
skr. poczt. 971
00-001 Warszawa

Wnioski należy składać do 30 czerwca 2018 roku, decyduje data stempla pocztowego.

Serdecznie zachęcamy wszystkie Osoby Uprawnione do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.

gkpge_fundacja_site