Zbigniew Kajdanowski

Prezes zarządu

Anna Borkowska-Kniołek

Wiceprezes zarządu

Anna Kęzik

Wiceprezes zarządu