Rada Fundacji

Agnieszka Zawartko

Przewodnicząca Rady Fundacji

Agnieszka Wysocka

Członek Rady Fundacji

Iwona Stanisławek

Członek Rady Fundacji

Katarzyna Stącel

Członek Rady Fundacji

Teresa Łucyan

Członek Rady Fundacji

Rafał Bertrand

Członek Rady Fundacji