Nasze podejście do odpowiedzialności jest zakorzenione w strategii biznesowej PGE. Łączymy zapewnienie wzrostu wartości dla akcjonariuszy, bezpieczeństwo energetyczne klientów i stabilność zatrudnienia pracowników z dbałością o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Zasady CSR wdrażamy w całym łańcuchu wartości energetyki: od wydobycia, poprzez wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż. Społeczna odpowiedzialność jest także jednym z kierunków rozwoju firmy w aktualizacji strategii biznesowej GK PGE do roku 2020.

Jesteśmy odpowiedzialną organizacją, świadomą swojego wpływu na otoczenie, budującą wartość dla akcjonariuszy i zapewniającą zrównoważony rozwój biznesu.

Klient

  • Zapewnianie wysokiej jakości usług
  • Dbanie o potrzeby klientów
  • Edukacja w zakresie efektywnego użytkowania energii i wpływu na środowisko

Bezpieczeństwo dostaw

  • Ograniczanie wpływu na środowisko
  • Wykorzystywanie różnorodnych źródeł energii
  • Stałe poszukiwanie innowacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Budowa wartości

  • Działanie w oparciu o zasady etyczne
  • Promowanie bezpieczeństwa wśród pracowników, dbałość o ich satysfakcję i zaangażowanie

Gospodarka

  • Działanie na rzecz lokalnych społeczności (budowanie lokalnych partnerstw, nastawionych na rozwój i współpracę)
  • Wspieranie organizacji i osób potrzebujących

W Grupie PGE prowadzimy szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017” zostały docenione dobre praktyki Grupy PGE, które jednocześnie realizują następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju:

- Cel 1: Koniec z ubóstwem;

- Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia;

- Cel 4: Dobra jakość edukacji;

- Cel 7: Czysta i dostępna energia;

- Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca;

- Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura;

- Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja;

- Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu;

- Cel 15: Życie na lądzie.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są elementem Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz zostały przyjęte przez wszystkie 193 państwa zrzeszone w ONZ, w tym przez Polskę. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie ONZ: http://www.un.org.pl/

Budowanie długoterminowej wartości naszej firmy uwzględnia, poza priorytetami biznesowymi, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu, otwartości i dialogu. Chcemy nie tylko informować, ale przede wszystkim prowadzić stały dialog z naszymi partnerami.