Jeszcze przed rozpoczęciem działań wydobywczych, planujemy projekty mające na celu rekultywację terenów, na których działamy. Analiza otoczenia i środowiska przyrodniczego pozwala nam na dobór możliwe najlepszych form takiej rekultywacji po zakończeniu inwestycji.

Na wszystkich terenach pogórniczych Kopalni Węgla Brunatnego Turów sukcesywnie  prowadzimy prace rekultywacyjne. W ramach projektu zasadziliśmy 40 mln drzew i krzewów.

Usypana z nakładu zebranego z odkrywki w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów  - Góra Kamieńsk – cieszy się dużym zainteresowanie wśród lokalnych społeczności i turystów. . Po pracach rekultywacyjnych i zalesieniu, sztucznie usypane wzgórze jest dzisiaj atrakcyjnym miejscem całorocznego aktywnego wypoczynku dla mieszkańców regionu.

Po zakończeniu wydobycia w Kopalni Bełchatów, w 2049 roku powstaną dwa nowe jeziora – Bełchatów i Szczerców.