Realizujemy inwestycje kluczowe dla bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce, w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania na rynku. Przed rozpoczęciem każdej naszej inwestycji  badamy skalę jej oddziaływania na otoczenie oraz staramy się minimalizować jej wpływ na środowisko naturalne. Ważnym etapem poprzedzającym rozpoczęcie przez nas inwestycji jest dialog ze społecznościami lokalnymi. Każdorazowo nasze plany i nowe inwestycje konsultujemy ze społecznościami lokalnymi, władzami gmin oraz organizacjami pozarządowymi. Komunikujemy im przyszły wpływ na środowisko, wynikający z charakteru naszej działalności, jednocześnie wskazując takie aspekty inwestycji, jak np. rozwój danego regionu czy nowe miejsca pracy.

W styczniu 2016 roku poziom zaawansowania budowy dwóch nowych bloków energetycznych na węgiel kamienny w Elektrowni Opole przekroczył 30 proc. Dzięki budowie efektywnych, wysokosprawnych jednostek konwencjonalnych, w oparciu o krajowe zasoby, projekt przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju oraz będzie pozytywnie oddziaływać na rozwój Opolszczyzny. Poza korzyściami gospodarczymi, inwestycja ta pozwoli obniżyć emisję dwutlenku węgla o ok. 25% w porównaniu do emisji z obecnie istniejących bloków na węgiel kamienny.