{{widget type="content/img" src="visuals/csr/zielone_biuro.jpg"}}

Przyznany certyfikat Zielonego Biura potwierdza, że:

  • posiadamy opracowaną i wdrożoną polityką środowiskową,
  • zarządzamy w sposób zrównoważony energią elektryczną, cieplną, wodą i ściekami,
  • minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne poprzez redukcję odpadów w budynku (sortowanie odpadów, zbieranie nakrętek i zużytych baterii),
  • monitorujemy zużycie surowców, np. papieru w biurze,
  • dbamy o higienę oraz bezpieczeństwo pracy pracowników PGE SA,
  • staramy się ponownie wykorzystywać materiały eksploatacyjne oraz surowce w biurze.
  • prowadzimy działania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do naszych pracowników oraz interesariuszy.

 Podczas przeglądu środowiskowego PGE SA otrzymaliśmy rekomendację wdrożenia aspektów ochrony środowiska oraz ekologii do szkoleń pracowników. Jednocześnie audytor z FPDS docenił różnorodność naszych dotychczasowych działań proekologicznych, takich jak np. drukowanie obustronne w wersji czarno-białej, zmniejszanie wydruków na rzecz prezentacji podczas spotkań, zastosowanie perlatorów w kranach, separatora tłuszczu w stołówce czy zbieranie nakrętek oraz zużytych baterii w budynku PGE SA, Mysia 2.

 Certyfikat Zielone Biuro został przyznany PGE SA na dwa lata. Projekt pozyskania certyfikacji Zielonego Biura był prowadzony przez Wydział CSR w PGE SA, wspólnie z Departamentem Administracji PGE SA. 

gkpge_csr_site