W PGE zdajemy sobie sprawę z wyzwania, jakie stanowi wysoka średnia wieku naszych pracowników, a także mniejsze zainteresowanie młodszych pokoleń pracą w branży energetycznej. Szacujemy, że w ciągu 8 lat odejdzie i jednocześnie zostanie zatrudnionych około 13 tysięcy pracowników. Pozwoli to na zniwelowanie tzw. luki pokoleniowej. Najlepsi stażyści, dzięki programowi stażowemu „Energia dla przyszłości”, mogą docelowo znaleźć zatrudnienie w naszej firmie.

Staż dla najzdolniejszych

W tym roku na staż „Energia dla przyszłości” dostało się 27 najzdolniejszych studentów i absolwentów z dziesięciu wyższych uczelni z całej Polski. Kandydatów wybrano w procesie rekrutacji, a o każde miejsce stażowe w tym roku ubiegało się aż 6 kandydatów.

Uczestnikami drugiej edycji programu są studenci V roku studiów jednolitych lub II roku studiów uzupełniających oraz absolwenci dziesięciu najlepszych, krajowych wyższych uczelni technicznych. Druga edycja programu stażowego potrwa rok – od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Każdy z uczestników będzie miał możliwość odbycia stażu u wszystkich partnerów programu, w tym w naszej grupie.

Warunki tegorocznej edycji stażu

Każdy ze stażystów będzie mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie w ramach interesujących go obszarów energetyki oraz zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego. Dla uczestników programu, podobnie jak w pierwszej edycji, zostały przygotowane rozbudowane i bardzo wymagające programy stażowe. Stażyści poznają specyfikę branży energetycznej oraz będą mogli uczestniczyć w najciekawszych projektach realizowanych w ramach Grupy PGE.

Spośród zakwalifikowanych w tym roku uczestników do programu blisko 70 procent wskazało Grupę Kapitałową PGE, jako preferowane miejsce realizacji stażu.

Wnioski z pierwszej edycji stażu

We wrześniu 2017 roku staże zakończyli z sukcesem uczestnicy pierwszej edycji programu „Energia dla przyszłości”, która kierowana była do studentów i absolwentów tylko czterech krajowych, wyższych uczelni technicznych. Spośród 21 stażystów siedmioro trafiło do Grupy PGE, gdzie odbywali sześciomiesięczny staż  poznając kluczowe aktywa wytwórcze i dystrybucyjne Grupy. Każdy stażysta pod okiem ekspertów z PGE miał również możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce. Sami stażyści bardzo wysoko oceniają współpracę z organizatorami oraz ekspertami merytorycznymi, a także opracowane specjalnie dla nich programy stażowe, tym samym są oni najlepszymi ambasadorami programu.

- Innowacyjny projekt jakim jest program stażowy „Energia dla przyszłości okazał” się atrakcyjny nie tylko dla samych stażystów, ale i dla nas jako pracodawców. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że kilkoro najlepszych absolwentów i uczestników programu znalazło zatrudnienie w kluczowych spółkach Grupy PGE. To kropla w morzu potrzeb, ale też znak, że idziemy dobrą drogą. Jestem przekonany, że druga edycja „Energii dla przyszłości” przyniesie równie korzystne efekty i umocni współpracę pomiędzy sektorem publicznym, największymi przedsiębiorstwami branży energetycznej oraz środowiskiem naukowym prestiżowych polskich uczelni technicznych – powiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Tomasz Jerominek, absolwent I edycji stażu ,,Energia dla Przyszłości’’, a obecnie już pracownik  – PGE Polskiej Grupie Energetycznej, tak wspomina swój staż w Grupie PGE:

- Uczestniczyłem w pracach Wydziału Ruchu Bloków II w Elektrowni Bełchatów oraz innych wydziałów jak nawęglanie, odpopielanie, odsiarczanie spalin czy gospodarka wodna. Podczas 6-miesięcznego stażu właściwego uczestniczyłem w ćwiczeniach na symulatorze pracy bloku, analogicznie jak operatorzy bloku na początku swojej drogi zawodowej. Za niezwykle cenne uważam spotkania organizowane w trakcie stażu rotacyjnego w centrali PGE, podczas których miałem okazję poznać podstawy finansów grupy kapitałowej, dowiedzieć się, jak realizowany jest proces inwestycyjny oraz zadania wynikające ze strategii Grupy PGE. Podczas stażu mogłem poznać energetykę zawodową od strony praktycznej, jak również specyfikę pracy w branży energetycznej. Możliwość połączenia wiedzy technicznej z aspektami ekonomicznymi uważam za najcenniejszy element stażu.

Uczestnictwo w I edycji stażu „Energia dla Przyszłości” zaowocowało również docelowo podjęciem pracy w Grupie PGE przez Piotra Buńko, który obecnie jest pracownikiem spółki PGE Ventures. Tak wspomina odbywanie stażu w naszej firmie:

- Największą część stażu, bo aż 6 miesięcy spędziłem w spółce PGE Energia Odnawialna, która zajmuje się odnawialnymi źródłami energii. W tym czasie poznałem zarówno specyfikę pracy w centrali, gdzie kształtuje się politykę inwestycyjną oraz zarządza postępowaniami modernizacyjno-remontowymi, jak również odbyć staż w czterech oddziałach PGE EO: EW Żarnowiec, ZEW Porąbka-Żar, ZEW Solina Myczkowce i ZEW Dychów. Poznałem proces wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych oraz same obiekty od strony technicznej. Obecnie pracuję w PGE Ventures, nowej spółce w GK PGE wspierającej start-upy z branży energetycznej. Jestem niezwykle zadowolony z pracy, jaką wykonuję, z uwagi na ciekawe zadania, które mogę realizować i szanse rozwoju, jakie daje praca w Grupie PGE.

gkpge_csr_site