PGE Polska Grupa Energetyczna została w tym roku wraz z 27 spółkami zakwalifikowana do indeksu spółek odpowiedzialnych, notowanych na warszawskiej giełdzie, w ramach XI edycji RESPECT Index.

PGE jest obecna w gronie giełdowych spółek odpowiedzialnych społecznie na GPW w Warszawie nieprzerwanie od 2011 roku. Jest również notowana od 2009 r. w indeksie WIG 20, dwudziestu największych spółek akcyjnych w Polsce.

14 grudnia 2017 roku został ogłoszony nowy skład indeksu, który będzie obowiązywał przez kolejny rok. W indeksie RESPECT znajdują się wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania, w zakresie tzw. czynników ESG (z ang. Environmental, Social responsibility, corporate Governance), czyli środowiskowych, społecznych oraz szeroko pojętego ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami.

Zakwalifikowanie PGE do RESPECT jest co roku poprzedzone badaniem, w którym niezależny audytor, we współpracy z GPW w Warszawie, sprawdza dojrzałość naszej organizacji w zakresie zarządzania czynnikami ESG, na bazie danych zbieranych we wszystkich kluczowych spółkach Grupy PGE.

Jak rozumiemy odpowiedzialność społeczną w PGE?

W PGE podchodzimy odpowiedzialnie do naszego oddziaływania na środowisko i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz cieplnej. Dbamy o relacje z swoimi klientami akcjonariuszami i kredytodawcami, jesteśmy także dobrym sąsiadem lokalnej społeczności. Podejmujemy również szereg działań na rzecz lokalnych społeczności w całym kraju, np. poprzez ogólnopolski program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Współpracujemy z lokalnymi władzami, środowiskami naukowymi, badawczymi, biznesem, w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania w energetyce. Chcemy, aby dostarczane przez nas główne produkty – energia elektryczna oraz ciepło – były jak najlepszej jakości.

Uwzględnienie po raz kolejny PGE w indeksie spółek odpowiedzialnych RESPECT to nie tylko wyróżnienie, ale również potwierdzenie wypełniania celów strategii biznesowej Grupy, czyli prowadzenia przez PGE biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie. Realizując inwestycje, PGE dba o otoczenie, społeczności lokalne oraz środowisko. Grupa dokłada wszelkich starań, aby wszystkie jej działania były prowadzone w sposób transparentny, w poszanowaniu dla partnerów biznesowych, instytucji, z którymi współpracuje oraz społeczności lokalnych wszędzie tam, gdzie prowadzimy swoją działalność.

Co oznacza RESPECT?

RESPECT – to zasady, którymi kierują się spółki notowane w RESPECT Index. Jest to skrót pierwszych liter z języka angielskiego:

Responsibility  

Odpowiedzialność

Ecology

Ekologia

Sustainability

Zrównoważony rozwój

Participation

Współuczestnictwo

Environment

Środowisko

Community

Społeczności

Transparency 

 Przejrzystość

 

gkpge_csr_site