PGE Polska Grupa Energetyczna i Politechnika Lubelska zawarły porozumienie o współpracy w obszarze kształcenia i badań naukowo-dydaktycznych. To część szeroko zakrojonego programu PGE mającego na celu wspieranie edukacji przyszłych kadr branży energetycznej.

Podpisując porozumienie PGE i Politechnika Lubelska wyszły naprzeciw potrzebie stworzenia jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności przez studentów i kadry naukowe uczelni. Celem współpracy jest pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr inżynierskich dla PGE oraz wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego Politechniki Lubelskiej, a także możliwości uczelni w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technicznych w obszarze energetyki.

PGE i Politechnika Lubelska chcą skupić się przede wszystkim na badaniach naukowych nakierowanych na bezpośrednie zastosowanie ich w gospodarce. Strony porozumienia współpracować będą przy upowszechnianiu, promowaniu i popularyzowaniu osiągnięć naukowych, a studenci będą mogli uczestniczyć w konferencjach, sympozjach i prezentacjach organizowanych przez PGE. Przedstawiciele PGE będą także brali udział w organizowanych przez Politechnikę spotkaniach biznesowych i naukowo-badawczych, których tematem przewodnim będzie rozwój innowacyjnych rozwiązań w sektorze energetycznym.

Studenci Politechniki Lubelskiej w ramach współpracy tej uczelni z PGE będą też mogli podejmować praktyki i staże w firmie PGE. Będą również na bieżąco informowani o możliwościach zatrudnienia w Grupie PGE. Spółka PGE będzie natomiast uczestniczyć w organizowanych przez Politechnikę Lubelską targach pracy. Spółka będzie miała możliwość przedstawienia wniosków w zakresie programów nauczania na wybranych kierunkach kształcenia i poszczególnych specjalnościach prowadzonych przez tę uczelnię. PGE będzie też wspierać przedsięwzięcia Politechniki dotyczące kształcenia, m.in. konkursy na najlepsze prace dyplomowe na wszystkich szczeblach, nowe formy kształcenia oraz studia podyplomowe.

Oprócz Politechniki Lubelskiej Grupa PGE utrzymuje długofalowe relacje ze środowiskiem naukowym na terenie całego kraju, dzięki porozumieniom o współpracy z kilkunastoma uczelniami, w obszarach takich jak: górnictwo, energetyka, elektryka, elektrotechnika, ciepłownictwo, ochrona środowiska, ekonomia, rachunkowość, organizacja i zarządzanie oraz prawo. Spółka PGE współpracuje łącznie z 13 uczelniami w kraju: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, dwie szczecińskie uczelnie: Akademia Morska i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Politechniki: Łódzka, Wrocławska, Warszawska, Gdańska, Opolska, Rzeszowska oraz Lubelska, a także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie.

Grupa PGE, jako lider rynku energetycznego w Polsce oraz firma społecznie odpowiedzialna, świadomie uczestniczy w tworzeniu zaplecza wykwalifikowanej kadry przyszłych pracowników sektora energetycznego. 

gkpge_csr_site