Pierwsze miejsce w grupie zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników zdobył PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów (KWB Bełchatów zdobyła również pierwsze miejsce w Polsce!). Jak powiedział Andrzej Świderski - okręgowy inspektor pracy w Łodzi „nagroda ta jest uhonorowaniem praktyk KWB Bełchatów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz poprawy warunków pracy zatrudnionych”.

gkpge_csr_site