Nasza zasada: ODPOWIEDZIALNIE OBCHODZIMY SIĘ Z INFORMACJAMI FIRMOWYMI

W Grupie Kapitałowej PGE chronimy wartość biznesową naszych informacji, koncepcji i pomysłów. Źródłem innowacyjnych projektów, koncepcji i pomysłów, które wykorzystujemy w pracy, są praca, wiedza, doświadczenie i kreatywność. Sposób wykorzystania i udostępniania tych informacji może zwiększyć ich wartość dodaną dla przedsiębiorstwa lub im zaszkodzić. Aby strzec tej cennej wartości, musimy stosować określone sposoby dokumentowania, chronienia, przetwarzania i zabezpieczania naszych zastrzeżonych informacji i pomysłów. W szczególności musimy zabezpieczać informacje przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym oraz zmianą, utratą czy zniszczeniem. Właściwe zabezpieczenie takich danych ułatwia ochronę i przyczynia się do rozwoju naszej działalności.

gkpge_compliance_site