Nasza zasada: KONKURUJEMY UCZCIWIE

Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi mamy styczność na rynku, powinno być priorytetem naszego działania. Dotyczy to konsumentów kupujących nasze produkty, społeczności, na obszarze których działamy, a także naszych konkurentów i dostawców. Za zobowiązaniem do uczciwości stoi także obowiązek przestrzegania prawa w każdym obszarze, w którym prowadzimy działalność. Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem, standardami i regulacjami wewnętrznymi Grupy Kapitałowej PGE. Każdy pracownik powinien znać i przestrzegać przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, właściwych dla jego zakresu obowiązków służbowych.

Przestrzegamy prawa. Wszyscy pracownicy Grupy PGE przestrzegają obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, a także postępują zgodnie z zasadami etyki. Nasze relacje budujemy na obustronnym zaufaniu oraz odpowiedzialności i szacunku.

Przestrzegamy zasad ochrony konkurencji. Wierzymy, że uczciwa konkurencja jest niezbędnym czynnikiem efektywności gospodarczej. Wszystkie porozumienia z naszymi konkurentami realizowane w sposób zapewniający zgodność z zasadami ochrony konkurencji. Nie prowadzimy działalności w sposób ograniczający lub eliminujący uczciwą konkurencję, przestrzegamy przepisów antymonopolowych oraz działamy zgodnie ze standardami biznesowymi, spełniającymi oczekiwania klientów i opinii publicznej. Uważamy, że firmy działające na uczciwych i przejrzystych zasadach są cenione przez konsumentów i tworzą wartość dla swoich akcjonariuszy.

Nie popieramy nielegalnego obrotu pieniędzmi. Nasze działania są transparentne, nie angażujemy się w transakcje oraz współpracę z podmiotami, których działania budzą wątpliwości. Mamy na względzie, że fundusze pochodzące z niejasnych źródeł mogą być owocem przedsięwzięć, takich jak akty terrorystyczne, handel narkotykami i ludźmi lub obchodzenie przepisów podatkowych. 

gkpge_compliance_site