Nasza zasada: DBAMY O RELACJE Z PARTNERAMI BIZNBESOWYMI

Współpracujemy jedynie z takimi dostawcami i innymi partnerami biznesowymi, którzy prowadzą działalność biznesową w sposób uczciwy. Relacje z naszymi podwykonawcami, partnerami biznesowymi oraz dostawcami oparte są na obustronnym zaufaniu, szacunku oraz profesjonalizmie. Zakupy i zamówienia są realizowane na podstawie przejrzystych i obiektywnych zasad, zgodnych z obowiązującym prawem i jasno określonych procedurami wewnętrznymi.

Zobowiązujemy podmioty, z którymi współpracujemy, do przestrzegania takich samych standardów uczciwości, jak te, których sami przestrzegamy. Nieetyczne lub bezprawne działania tych podmiotów mogą zaszkodzić reputacji GK PGE i spowodować utratę dobrego imienia naszej firmy.

gkpge_compliance_site