• Przestrzegamy standardów GK PGE dotyczących komunikacji. Komunikacja jest naturalnym elementem naszej działalności biznesowej. To, jak nasza firma odbierana jest na zewnątrz, zależy od tego, co robimy i co mówimy. Te same standardy obowiązują w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Informacje powinny być:
  • Prawdziwe – nasze informacje są zgodne z prawdą i oparte na faktach.
  • Zrozumiałe – komunikacja jest dostosowana do odbiorcy.
  • Istotne – zasadą jest przekazywanie odpowiednich informacji w odpowiednim czasie, właściwemu odbiorcy.
  • Przejrzyste – przekazujemy informacje w sposób otwarty i proaktywny, zarówno o zdarzeniach pozytywnych, jak i negatywnych. Na tym budujemy wiarygodność GK PGE.
  • Przekazywane na czas, – kiedy tylko pozyskujemy informację, jednocześnie komunikujemy ją na zewnątrz i wewnątrz firmy.
 • Prowadzimy transparentną, rzetelną i aktywną politykę informacyjną.
  • Prowadzimy rzetelną politykę informacyjną zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.
  • Prowadzimy dwustronną komunikację z mediami, akcjonariuszami, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi oraz analitykami. Wszyscy interesariusze są dla nas ważni.
  • Rzetelnie wypełniamy obowiązki informacyjne spółki giełdowej, zapewniamy akcjonariuszom równy dostęp do informacji poprzez prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych.
  • Dbamy o dobre kontakty z klientami. Kładziemy nacisk na rozwój nowoczesnych rozwiązań ułatwiających komunikację na linii klient – firma.
  • Dbamy o wizerunek GK PGE. Poprzez komunikację budujemy wartość firmy. Dbamy o to, aby przekazywane informacje były prawdziwe, kompletne i czytelnie przedstawione.
 • Dbamy o właściwe, dobre relacje z mediami. GK PGE dąży do otwartej i aktywnej komunikacji z mediami. W celu zapewnienia otwartości oraz odpowiedzialności, powołaliśmy funkcję Rzecznika Prasowego, odpowiedzialnego za kontakty z mediami. Aby umożliwić wypełnianie obowiązków osobom odpowiedzialnym za komunikację, należy zawsze informować Rzecznika Prasowego o przypadkach kontaktowania się dziennikarzy z pracownikami, w tym – kadrą zarządzającą.
gkpge_compliance_site