• Wspieramy na przejrzystych i obiektywnych zasadach działalność osób prawnych i osób fizycznych, w tym również pracowników GK PGE i członków ich rodzin, a także lokalnych społeczności w obszarach takich jak: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska oraz sport, w tym sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
  • Jednym z filarów zaangażowania społecznego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej jest Fundacja PGE, która działa w celu zapewnienia transparentności działań oraz budowania zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy, wspierając rozwój lokalnych społeczności, prowadząc działalność polegającą na przyznawaniu grantów oraz realizując autorskie programy społeczne.
  • Nasi pracownicy działają na rzecz społeczności lokalnych, angażując się m.in. w wolontariat pracowniczy.
gkpge_compliance_site