• Współpracujemy z dostawcami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi, którzy podzielają nasze zaangażowanie na rzecz praworządności i uczciwości. Uważamy, że to, kogo decydujemy się włączyć do naszego łańcucha dostaw oraz jak działają nasi partnerzy i dostawcy, wpływa to na naszą reputację i działalność. Przy wyborze nowego kontrahenta lub podczas ponownej oceny dotychczasowego kontrahenta, upewniamy się, że rozumie on przestrzegane przez nas zasady. Zwracamy baczną uwagę na wszystko, co mogłoby naruszać nasze standardy.
  • Pracownicy wybierający dostawców, opierają swoje decyzje o kryteria merytoryczne i reputację dostawcy. Wybierając i współpracując z dostawcami, postępujemy zgodnie z procedurą zakupową GK PGE. Dokonujemy odpowiedniej analizy, aby ocenić, czy dostawca działa zgodnie z prawem, czy posiada reputację firmy etycznej i uczciwej. Unikamy także potencjalnych bądź rzeczywistych konfliktów interesów z dostawcami.
  • Posiadamy wypracowany standardowy zbiór zapisów umów z dostawcami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi, dotyczących wymogów bezpieczeństwa pracy, przeciwpożarowych, gospodarki odpadami, ochrony mienia oraz ochrony środowiska, który włączamy do każdej umowy.
  • Zwracamy baczną uwagę na problem nadużyć przy zatrudnianiu podwykonawców i dostawców oraz przy wyborze partnerów biznesowych.
  • Nie tolerujemy nadużyć, związanych z wyborem podwykonawców i dostawców oraz innych partnerów biznesowych.
  • Jednym ze sposobów przyjmowania odpowiedzialności przez GK PGE za naszą działalność jest poparcie dla inicjatywy UN Global Compact oraz stosowanie jej podstawowych zasad w zakresie praw człowieka, warunków pracy, środowiska oraz walki z korupcją.
gkpge_compliance_site