• Traktujemy naszych klientów z szacunkiem – zarówno tych indywidualnych, jak również klientów instytucjonalnych.
  • Przywiązujemy dużą wagę do budowania długofalowych, pozytywnych i opartych na zaufaniu relacji z naszymi klientami.
  • Przestrzegamy wysokich standardów etycznych we wszelkich relacjach biznesowych z naszymi klientami. Z uczciwością i rozwagą podchodzimy do przetwarzania danych i informacji, w szczególności wrażliwych, dotyczących naszych klientów, bądź też ważnych informacji, dotyczących prowadzonej przez nich działalności.
  • Bierzemy pod uwagę interesy klientów w procesie podejmowania decyzji w Grupie PGE.
  • Stosujemy uczciwe warunki kontraktowe w relacjach z naszymi klientami. 
  • Informujemy naszych klientów o cenach oraz o warunkach naszych umów w sposób dla nich zrozumiały.
  • W relacji z klientami stosujemy przejrzyste zasady, obowiązujące w biznesie i marketingu.
gkpge_compliance_site