• Myślimy w perspektywie długookresowej. Planujemy i prowadzimy naszą działalność w taki sposób, aby zapewnić długoterminowy zrównoważony rozwój. Nasze codzienne decyzje uwzględniają perspektywę długookresową i przewidują skutki podejmowanych przez nas działań.
  • Dbamy o bezpieczeństwo wydobycia surowców, wytwarzania i dostaw energii. Stawiamy sobie za cel zapewnienie niezawodnych dostaw energii i ciepła. Dotyczy to zarówno wykorzystania najbardziej efektywnych oraz niezawodnych technologii, jak i dywersyfikacji źródeł energii. Przywiązujemy dużą wagę do stabilności wydobycia surowców, niezawodności produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz systemów dystrybucji.
  • Dbamy o naszą infrastrukturę. Grupa PGE zabezpiecza kluczowe dla społeczeństwa elementy infrastruktury. Nasza działalność spełnia najsurowsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Chronimy naszych pracowników oraz zasoby, zarówno materialne jak i intelektualne (np. informacje). Każdy Przełożony odpowiada za ciągłe doskonalenie poziomu bezpieczeństwa w nadzorowanym obszarze działania. Obowiązkiem wszystkich pracowników, wykonawców, konsultantów i innych osób pracujących dla Grupy PGE, jest zgłaszanie incydentów zagrożenia bezpieczeństwa, a także słabych ogniw systemu bezpieczeństwa.
gkpge_compliance_site