Nasza zasada: DBAMY O ZRÓWNOWAŻONY I BEZPIECZNY ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE

W Grupie Kapitałowej PGE prowadzimy naszą działalność tak, aby nasza firma rozwijała się sposób zrównoważony, stabilny i bezpieczny. Nasze codzienne decyzje powinny zawsze uwzględniać perspektywę długookresową. Dbamy o bezpieczne wydobycie surowców oraz niezawodne wytwarzanie i dostarczanie energii. Przyczyniamy się do rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Najlepszym wkładem, jaki możemy wnieść w rozwój ekonomiczno-społeczny, jest profesjonalne i rentowne zarządzanie naszą firmą oraz udzielanie odpowiedniego wsparcia klientom. Działamy w sposób odpowiedzialny, zapobiegając oraz – w miarę możliwości – ograniczając negatywny wpływ działalności naszego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

gkpge_compliance_site