W Grupie PGE przestrzegamy obowiązujących regulacji środowiskowych we wszystkich aspektach, m.in. norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wody oraz gleby. Działamy tak, aby minimalizować uciążliwość naszej działalności dla środowiska. Wszyscy pracownicy racjonalnie korzystają z zasobów naturalnych.

gkpge_compliance_site