Nasza zasada: DBAMY O PRZYJAZNE WARUNKI PRACY

Nasi pracownicy stanowią naszą największą przewagę konkurencyjną. Jesteśmy dumni z posiadanego przez nich doświadczenia, wiedzy i umiejętności. W PGE szanujemy się nawzajem. Promujemy współpracę, uczciwość oraz inicjatywę. Nasi pracownicy stanowią naszą największą przewagę konkurencyjną. Jesteśmy dumni z posiadanego przez nich doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Szanujemy prywatność naszych pracowników. Zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi. Osoby pełniące funkcje kierownicze w Grupie PGE powinny być wzorem do naśladowania w każdym aspekcie życia zawodowego, a ich zachowanie powinno kształtować wysokie standardy działania w miejscu pracy. Konsekwentnie dążymy do tego, aby środowisko pracy w naszej firmie było wolne od wszelkich form mobbingu, dyskryminacji, molestowania i innych nagannych zachowań.

gkpge_compliance_site