Nasza zasada: BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PRACOWNIKÓW JEST NASZYM PRIORYTETEM

Bezpieczne funkcjonowanie naszych obiektów jest warunkiem koniecznym dla zagwarantowana zdrowia pracowników, bezpiecznego wydobycia surowców, stabilnego wytwarzania oraz ciągłości dostaw energii i ciepła.

gkpge_compliance_site