• Przestrzegamy norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagamy od wszystkich pracowników, aby znali i przestrzegali obowiązujące w Grupie PGE zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezwykle ważne jest dla nas, aby pracownicy informowali zarządzających o wszystkich zaobserwowanych niebezpiecznych sytuacjach. Nie tolerujemy pracy pod wpływem jakichkolwiek substancji odurzających, w tym alkoholu i narkotyków.
  • Rozwijamy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Dbamy o ochronę zdrowia naszych pracowników i stale monitorujemy oraz rozwijamy dobre warunki bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa naszych obiektów i urządzeń technicznych.
  • Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia i życia.
  • Każdy przełożony informuje pracowników o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zasad ochrony zdrowia i życia, a także aktywnie wspiera pracowników w ich przestrzeganiu.
  • Wszelkie wypadki i naruszenia przepisów w tym zakresie są zgłaszane niezwłocznie odpowiednim służbom.
gkpge_compliance_site