• Dążymy do właściwego wykorzystania kompetencji pracowników oraz efektywnego zarządzania transferem wiedzy i umiejętności w Grupie PGE, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby poprzez odpowiednie mechanizmy i standardy wspierać mobilność pracowników.
  • Wiemy, jak ważny jest ciągły rozwój oraz doskonalenie kompetencji, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki finansowe na realizację działań szkoleniowo-rozwojowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój naszych pracowników odbywa się nie tylko poprzez dedykowane programy rozwojowe, ale przede wszystkim poprzez udział w pracach zespołów projektowych oraz wykonywanie zadań na stanowisku pracy. 
  • Proaktywne relacje pracownicze są dla nas bardzo ważne, dlatego dążymy do tworzenia takiej atmosfery, aby nasi pracownicy mogli swobodnie się wypowiadać. Jesteśmy przekonani, że szeroki zakres różnorodnych postaw i opinii jest źródłem korzyści dla organizacji. W naszej organizacji gwarantujemy wolność poglądów oraz swobodę przekonań i wypowiedzi. Szanujemy prawo pracowników do wolnego zrzeszania się, według ich swobodnego wyboru, w związkach zawodowych i innych reprezentujących ich organizacjach. Uznając to prawo, Grupa PGE podejmuje otwarty i konstruktywny dialog z pracownikami i ich przedstawicielami.
  • W naszej organizacji wysoko cenimy postawę zaangażowania, kreatywności oraz otwartości na zmiany. Przykładamy wielką wagę do tego, aby nasi pracownicy byli poinformowani o kierunkach działań swojego zespołu, swojej spółki, a także całej Grupy PGE.
gkpge_compliance_site