PGE czuje się odpowiedzialna za szerzenie wiedzy na temat bezpiecznego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej. Spółki GK PGE wypełniają tę ważną misję od lat, organizując na terenach swojej działalności programy edukacyjne skierowane
do lokalnych społeczności.

W 2013 roku Grupa Kapitałowa PGE podjęła decyzję o uruchomieniu ogólnopolskiego projektu edukacyjnego: Klub Czterech Żywiołów.  Był to nowatorski projekt przyrodniczy Wydawnictwa Nowa Era oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., skierowany do dzieci klas 1-3 szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli.

Uczestnicy Klubu Czterech Żywiołów mogli poznawać i eksplorować obszary związane z ziemią, powietrzem, ogniem i wodą. Uczeń należący do klubu wykonywał różnorodne zadania w celu zdobycia sprawności w danej dziedzinie. Mały przyrodnik mógł zdobyć m.in. sprawność „eko ziemianina”, „badacza podziemia”, „tropiciela wiatru” i wielu innych.

Dzięki Klubowi Czterech Żywiołów udało się dotrzeć do 45 tysięcy dzieci klas 1-3 szkół podstawowych z całej Polski, a w projekt zaangażowało się 77 tysięcy rodziców. Zgłoszono 155 prac konkursowych, na które oddano 220 tysięcy głosów na stronie internetowej projektu.

W ramach przeprowadzonego konkursu wyłoniono trzy zwycięskie szkoły oraz ufundowano nagrody, którymi były wycieczki do centrum edukacyjnego Giganty Mocy w Bełchatowie.

Poniżej krótka relacja filmową z wycieczki zwycięskich szkół do Gigantów Mocy.

PGE Giganty Mocy w Bełchatowie 

Natomiast informacje o projekcie można odnaleźć na stronie internetowej Klubu Czterech Żywiołów

{{widget type="content/img" src="visuals/Klub.jpg"}}

Obecnie w PGE prowadzone są dwa filmowe projekty edukacyjne:  dla dzieci klas I-III „Pan Piorunek”, oraz dla młodzieży gimnazjalnej „Eksperymenty”. Planowane jest kontynuowanie projektów w nowym roku szkolnym 2014/2015. Projekty mają na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz przekazanie wiedzy, jak w prosty sposób zapobiegać potencjalnym wypadkom.

{{widget type="content/img" src="visuals/Pan_Piorunek.jpg"}}

 

Inicjatywa jest elementem polityki Grupy, kładącej szczególny nacisk na działania edukacyjne, promujące oszczędne i bezpieczne korzystanie z energii poprzez filmy, w których realizację zaangażowali się pracownicy m.in. PGE Dystrybucja S.A., jednej z linii biznesowych Grupy Kapitałowej PGE. W Oddziale Warszawa PGE Dystrybucja S.A. prowadzony jest autorski projekt „energetycznych lekcji” dla szkół podstawowych pod nazwą: „Prąd - mój bezpieczny Przyjaciel”. Spółka chce dotrzeć do jak największej grupy młodych użytkowników energii elektrycznej i kształtować dobre nawyki.

Oba cykle filmowe są dostępne na kanale GK PGE w YouTube

Poszczególne odcinki „Pana Piorunka” oraz „Eksperymentów” można odnaleźć pod poniższymi adresami:

Pan Piorunek cz. 1                            Eksperymenty o silnych nerwach cz. 1

Pan Piorunek cz. 2                            Eksperymenty o silnych nerwach cz. 2

Pan Piorunek cz. 3                            Eksperymenty o silnych nerwach cz. 3

Pan Piorunek cz. 4

 

W drugiej połowie września ruszyła nowa akcja edukacyjna Spółki PGE Dystrybucja S.A. na temat bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej. Projekt skierowany jest do przedszkolaków oraz dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Na terenie działania Oddziału Skarżysko-Kamienna Spółki zorganizowany został teatr objazdowy, z 28. spektaklami skierowanymi do lokalnych przedszkoli i szkół. 

{{widget type="content/img" src="visuals/Teatr_objazdowy_Skarysko.jpg"}}

Spółki Grupy Kapitałowej PGE podejmują także lokalne działania edukacyjne i informacyjne. W sezonie wakacyjnym, Spółka PGE EJ 1 zaangażowała się w wydarzenia plenerowo-sportowe. Mieszkańcom gmin lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino i Krokowa oraz turystom odwiedzającym ten region, zaprezentowano nie tylko wiedzę o energetyce jądrowej, ale także o samej inwestycji elektrowni jądrowej.. W letnich wydarzeniach edukacyjno – informacyjnych zorganizowanych w ramach programu „Świadomie o atomie” wzięło udział blisko 5 tysięcy osób.

Jak co roku PGE EJ 1 uczestniczyła również w wydarzeniach lokalnych na terenie swojej działalności organizując zabawy i quizy o energetyce jądrowej na stoiskach edukacyjnych.

{{widget type="content/img" src="visuals/wiadomie_o_atomie.jpg"}}

Filmowa relacja z Dni Choczewa i Krokowej znajduje się pod poniższym adresem:

Działania edukacyjne na temat energetyki jądrowej podczas wydarzeń lokalnych

W sierpniu br. Spółka PGE EJ 1 uruchomiła Wakacyjne Punkty Informacyjne
w odwiedzanej przez turystów Białogórze (gm. Krokowa), Lubiatowie (gm. Choczewo) oraz wieży „Kaszubskie oko” w Gniewinie. Wiele lokalnych działań edukacyjnych było skierowanych  również do najmłodszych mieszkańców gmin lokalizacyjnych. Specjalnie dla nich zorganizowano m.in. interaktywne warsztaty chemiczne w Domach Sołeckich gmin Krokowa, Gniewino i Choczewo. Po raz pierwszy również, widzowie prestiżowych międzynarodowych zawodów jeździeckich „Baltica Tour” w Ciekocinku (gm. Choczewo) mogli odwiedzić mobilną wystawę AtomLab, gdzie jedną z atrakcji była makieta elektrowni jądrowej.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., należąca do  GK PGE zaprasza do odwiedzania edukacyjnej ekspozycji PGE Giganty Mocy w Bełchatowie. Ta multimedialna wystawa została otwarta w maju i jest projektem mającym na celu ukazanie naukowego, przyrodniczego, a także technicznego aspektu powstawania i wydobywania węgla brunatnego oraz przetwarzanie go w energię elektryczną.

Szczegółowe informacje dotyczące wystawy można odnaleźć na stronie internetowej ekspozycji Giganty Mocy

W ostatnim tygodniu sierpnia br. w ramach akcji Energetyczny Tornister, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz Oddział Warszawa przekazała ponad 2 tysiące wyprawek szkolnych. Przedmiotowa akcja charytatywna prowadzona jest od ponad 10 lat w województwie łódzkim, a w 2014 roku po raz drugi objęła wszystkie Oddziały Spółki PGE Dystrybucja S.A.: Łódź, Lublin, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Białystok, Zamość oraz Warszawa. Energetyczny Tornister to projekt realizowany przy współpracy Ośrodków Pomocy Społecznej,  mający na celu wspieranie w szczególności dzieci z niezamożnych rodzin i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

{{widget type="content/img" src="visuals/Energetyczny_tornister.jpg"}}

Poza edukacją energetyczną dzieci i młodzieży, PGE inicjuje również współpracę
z uczelniami w całym kraju. Organizuje wspólne seminaria i konferencje służące wymianie doświadczeń i promocji osiągnięć. PGE organizuje także praktyki studenckie oraz staże, a także korzysta z pomocy uczelni przy organizacji kursów szkoleniowych i studiów podyplomowych.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. współpracuje z następującymi uczelniami: Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, a także: Politechnika w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Opolu oraz z dwiema szczecińskimi uczelniami - Akademią Morską i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
oraz z Politechniką Rzeszowską.

We wrześniu, podczas III Międzynarodowego Kongresu Energetyki Jądrowej, spółka PGE EJ 1 podpisała umowę o współpracy z trzema uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską i Akademią Górniczo-Hutniczą.

Współpraca PGE EJ 1 i środowiska akademickiego jest elementem realizowanego przez spółkę programu „Atom dla nauki”. Jego głównym celem jest zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej.