W tym roku przystąpiliśmy do Rankingu Odpowiedzialnych Firm po raz pierwszy, ale do udziału w nim przygotowywaliśmy się konsekwentnie od kilku lat. Osiągnięty rezultat jest wynikiem realizacji zaplanowanych przez nas działań i strategicznego podejścia do zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem.

Zgodnie z przyjętymi standardami Grupa PGE na każdym etapie prowadzonej działalności kieruje się trzema najważniejszymi wartościami, na które składają się partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność. Wartości te towarzyszą PGE od lat i determinują podejmowane przez nas decyzje biznesowe. Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie pozwala nam również na sukcesywną realizację misji Grupy PGE zdefiniowanej w strategii biznesowej – mówi Henryk Baranowski.

W oparciu o naszą strategię biznesową kładziemy w PGE szczególny nacisk na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta, ochronę środowiska, etykę biznesową, zapewnienie bezpiecznych i stabilnych miejsc pracy oraz bycie dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności. Odpowiedzialne podejście do prowadzonego biznesu jest dla nas szczególnie ważne teraz, kiedy firma znajduje się w okresie strategicznych przeobrażeń. Naszym celem jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii, modernizacja istniejącej floty wytwórczej w celu dostosowania jej do coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych oraz pozyskiwanie nowych źródeł przychodu we współpracy ze start-upami.

Dążymy też do tego, aby być coraz lepszym pracodawcą, odpowiedzialnym sprzedawcą i partnerem lokalnych społeczności. Ograniczamy nasz wpływ na środowisko naturalne dzięki systemom zarządzania, takim jak ISO czy EMAS, wdrażamy wewnętrzne polityki środowiskowe, a także realizujemy liczne działania na rzecz ochrony środowiska czy bioróżnorodności. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju staramy się świadomie kształtować relacje między wzrostem gospodarczym a dbałością o środowisko naturalne.

Nieustannie również analizujemy wpływ naszej działalności na środowisko oraz realizujemy szeroko zakrojone działania służące jego ochronie, inicjując także liczne działania związane z badaniami i rozwojem, wpływające m.in. na obniżenie emisji. Od lat 90-tych aktywa należące do Grupy PGE zredukowały emisję SO2 o 93 proc., emisję NOx o 59 proc. oraz pyłów o 99 proc. W samej tylko Elektrowni Turów w ciągu niecałych dwudziestu lat emisję pyłu zredukowaliśmy aż o 23 razy.

Rekultywację terenów wydobywczych po zakończeniu ich eksploatacji w Grupie PGE planujemy już na etapie wstępnych analiz dotyczących danej inwestycji. W ramach działań rekultywacyjnych zasadziliśmy do tej pory około 48 mln drzew i krzewów reprezentujących ponad 100 gatunków. Takie działania przyczyniają się do powstania nowych kompleksów leśnych i wodnych, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin. Góra Kamieńsk, czyli sztuczne wzniesienie w centralnej Polsce usypane z nakładu zebranego z wchodzącej w skład Grupy PGE Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych społeczności i turystów z całej Polski. Po pracach rekultywacyjnych i zalesieniu, sztucznie usypane wzgórze jest dzisiaj atrakcyjnym miejscem całorocznego aktywnego wypoczynku dla mieszkańców regionu.

W okolicach Bełchatowa, po zakończeniu działalności wydobycia węgla w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, w perspektywie 2050 roku mają również powstać dwa połączone ze sobą jeziora w wyrobisku Pola Bełchatów oraz Pola Szczerców. Jeziora te będą największymi zbiornikami pokopalnianymi w Polsce. Będą również głębsze od najgłębszego obecnie jeziora w Polsce – jeziora Hańcza. Średnia głębokość zbiorników, które powstaną pod Bełchatowem, to niemal 80 metrów, a w najgłębszym miejscu sięgnie ona aż 205 metrów. Prawie 3900 hektarów (12 kilometrów długości i 3 szerokości) – taką powierzchnię może mieć łącznie lustro wody dwóch zbiorników, co odpowiada powierzchni 5 tysięcy boisk piłkarskich. Jeziora zmieszczą pięć razy więcej wody niż jezioro Śniardwy.

Ranking Odpowiedzialnych Firm jest uznawany za najbardziej prestiżowy i wiarygodny ranking w Polsce, powstający na podstawie analizy zaangażowania polskich przedsiębiorstw w działalność CSR. W tym roku po raz pierwszy organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub. Partnerami rankingu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland, a za jego weryfikację odpowiada firma Deloitte. Partnerem medialnym projektu jest Dziennik Gazeta Prawna.