W PGE chcemy wspierać rozwój regionalny oraz być dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności zwłaszcza w miejscowościach, gdzie prowadzimy bezpośrednią działalność. Przykładem takiego zaangażowania jest włączanie się przez spółki Grupy PGE w tworzenie klastrów energetycznych. Inicjatywy te wpływają na podniesienie innowacyjności nie tylko sektora energetycznego, ale i poszczególnych regionów. Ujmując najprościej tę ideę - jest to zidentyfikowana sieć wspólnych zależności i sąsiedzkiego współdziałania w zakresie optymalnego zarządzania produkcją i lokalnym zapotrzebowaniem na energię na terenie jednego powiatu lub pięciu sąsiadujących ze sobą gmin. Więcej na temat tego, czym są klastry energetyczne oraz o powołaniu pierwszego Południowo-Zachodniego Klastra Energii w regionie Zgorzelca przy udziale PGE pisaliśmy TUTAJ

Tworzenie Solińskiego Klastra Energii koordynować będzie spółka PGE Energia Odnawialna, a partnerami projektu są Powiat Leski, Gmina Solina oraz spółka Elbest. Planowane przedsięwzięcie, obejmujące m.in. powstanie instalacji fotowoltaicznej, ma przyczynić się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, stanu środowiska, wzmocnienia gospodarki w regionie oraz aktywizacji lokalnej społeczności. Zawiązanie Solińskiego Klastra Energii będzie także wspierało rozwój energetyki rozproszonej, opartej o niskoemisyjne źródła wytwarzania energii. W przypadku pierwszego, utworzonego klastra energii w regionie Zgorzelca spółka PGE Energia Odnawialna zakłada m.in. budowę magazynu energii, którego zadaniem będzie zapewnienie stabilnych dostaw energii okolicznym mieszkańcom.