Spółka PGE jest obecna w indeksie RESPECT od 2011 roku. O tym, że zakwalifikowaliśmy się ponownie w ramach XI edycji RESPECT Index dowiedzieliśmy się już w grudniu ubiegłego roku. Pisaliśmy o tym w naszych aktualnościach CSR: PGE w RESPECT Index Teraz znamy już szczegółowe wyniki badania.

Badanie RESPECT przeprowadza co roku audytor z firmy Deloitte na zlecenie gospodarza projektu, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Aby znaleźć się indeksie RESPECT spółki przechodzą aż trzy etapy tego badania. W pierwszym etapie brane są pod uwagę spółki notowane na GPW w Warszawie o najwyższej płynności – notowane w WIG20, indeksie największych 20 spółek w Polsce, albo w indeksach mWIG40 lub sWIG80. Te ze spółek, które przejdą pierwszy etap są następnie badane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Jeśli spółka nie jest obciążona sankcjami KNF i/lub GPW w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz raportuje w sposób przejrzysty o tym, jak zarządza ładem korporacyjnym oraz informacyjnym przechodzi do ostatniego etapu – badania ankietowego.

Od kilku lat badanie ankietą RESPECT przechodzą wszystkie kluczowe spółki Grupy PGE. W XI edycji w kategorii środowisko i ład korporacyjny otrzymaliśmy najwyższy wynik w kategorii spółek przemysłowych. Warto podkreślić, że wynik w obszarze zarządzania ładem korporacyjnym na przestrzeni ostatnich 5 lat poprawiliśmy niemal dwukrotnie. Wysokie wyniki osiągnięte przez PGE w XI edycji RESPECT to odzwierciedlenie naszej codziennej pracy, starań ciągłego udoskonalanie procesów biznesowych w skali całej Grupy PGE, dzięki pracy ponad 40 tysięcy pracowników.